uniwersytet dla dzieci liceum UŁ uniwersytet łódzki

Nowe konto

W formularzu rejestracyjnym prosimy podawać dane dzieci, które będą brały udział w zajęciach.

Pola oznaczone * są wymagane.

Wymagany format: +48 999-999-999

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że:
administratorem Państwa danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@uni.lodz.pl.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek do uczestnictwa w projekcie Uniwersytet Łódzki dla Dzieci,
Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci pozyskiwane są w celu organizacji i realizacji projektu UŁDD oraz związanych z nim imprez.
Państwa dane osobowe i dane Państwa dzieci mogą być udostępniane innym podmiotom (Partnerom projektu Uniwersytet Łódzki dla Dzieci) jedynie w celu realizacji zadań związanych z organizacją projektu, w szczególności listy obecności zajęć. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i danych Państwa dzieci oraz ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu przetwarzania o ile pozwalają na to przepisy prawa.
Mogą Państwo także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą też podlegały profilowaniu.

Dzieje się!

Patroni honorowi

Partnerzy

Współpraca

Patroni medialni