uniwersytet dla dzieci liceum UŁ uniwersytet łódzki

Dla rodziców

Szanowni Rodzice!
Uniwersytet Łódzki dla Dzieci to także oferta dla Was. Poniżej prezentujemy ofertę zajęć, w których możecie uczestniczyć. Poniższe wykłady znajdują się na liście wszystkich zajęć w zakładce Rejestracja. Zapisujecie się na nie rejestrując swoje dziecko.


Wykłady dla rodziców

"Czym skorupka za młodu nasiąknie..." – czyli co naprawdę wynosimy z własnego dzieciństwa - Doświadczenia z wczesnego dzieciństwa uczą zachowań, uczuć i emocji na przyszłość. Rodzice stanowią dla dziecka lustro, w którym widzi ono swoje szanse, możliwości, spostrzega także emocje i uczy się je akceptować. Dzięki obserwacji swojego odbicia w lustrze dziecko dowiaduje się kim jest. {Hellsten T., 2004, Hipopotam w pokoju stołowym} Cel wykładu : pokazanie znaczenia wczesnych doświadczeń dla : • rozwoju ufnego przywiązania • dobrych relacji z rodzicami • budowania związków opartych na zaufaniu, miłości i troskliwości • gotowości do podejmowania wspólnych działań
Opiekun: dr Lidia Janiszewska

Jaś i Małgosia czy Kain i Abel? Psychologiczne aspekty relacji z rodzeństwem - Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat specyfiki relacji między rodzeństwem, omówienie faz kształtowania się jej oraz przedstawienie zmian, którym podlega w ciągu całego życia człowieka. Zaakcentowana zostanie także rola rodziców w kształtowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych braci i sióstr.
Opiekun: dr Katarzyna Walęcka-Matyja

Kogo wychowa pesymista? O znaczeniu optymizmu rodziców w wychowaniu dziecka - Optymizm jest tą właściwością człowieka, która kształtuje jego stosunek do siebie i adekwatną samoocenę, wpływa na relacje z innymi ludźmi, pomaga podejmować wyzwania i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dyskusja nad źródłami optymizmu jest otwarta, badacze zwracają jednak uwagę na znaczenie okresu dzieciństwa, w którym rozwija się proces spostrzegania siebie. Rodzice stanowią wzorzec dla wielu zachowań dziecka , bowiem dzieci „robią to co robimy a nie to o czym mówimy”. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że Mama i Tata pesymiści wychowają pesymistę i odwrotnie - Mama i Tata optymiści wychowają optymistę. Celem wykładu będzie: • Opis rodzajów wpływu wychowawczego i zwrócenie szczególnej uwagi na proces modelowania • Przedstawienie źródeł optymizmu • Przedstawienie optymizmu i jego dobrodziejstw
Opiekun: dr Lidia Janiszewska

Uwaga na „nieuważne dziecko” - Współczesne badania dotyczące funkcjonowania naszego umysłu podkreślają znaczenie procesów uwagowych w uczeniu się i zapamiętywaniu. Dzięki uwadze selekcjonujemy informacje napływające ze środowiska i możemy wówczas podjąć adekwatne i skuteczne działania. Na wykładzie omówione będą procesy uwagowe i ich rola w funkcjonowaniu szkolnym dzieci i młodzieży. Przedstawione zostaną również deficyty w zakresie uwagi np. trudności w koncentracji, oraz sposoby przeciwdziałania im.
Opiekun: dr Bożena Banasiak

Straż Rodzicielska

 • Wolontariuszami w Straży Rodzicielskiej mogą zostać rodzice, opiekunowie i krewni Studentów UŁDD, którzy dobrowolnie zgłoszą się wcześniej do organizatora. Wolontariusze pomagają dzieciom wejść na salę zajęciową, zająć miejsca, opuścić salę po zajęciach, a w trakcie samych wykładów i warsztatów sprawują opiekę nad dziećmi, pilnują porządku i dbają o bezpieczeństwo zajęć;
 • Wolontariusze zgłaszają się dobrowolnie i biorą udział tylko w zajęciach, które sami wybrali, z racji uczestniczenia w nich ich dziecka;
 • Liczba wolontariuszy na zajęciach jest ograniczona (2 osoby na każdym warsztacie i 20 osób na wykładzie);
 • Wolontariusze mogą także dokumentować przebieg zajęć, robiąc zdjęcia podczas wykładów i warsztatów. Wolontariusze przesyłają zdjęcia organizatorowi. Dzięki temu, zarówno Studenci UŁDD, jak i ich rodzice i opiekunowie którzy nie uczestniczyli w zajęciach, mogą w Galerii obejrzeć jak przebiegało spotkanie;
 • Aby zostać wolontariuszem należy przesłać na adres dzieci@uni.lodz.pl maila. W tytule należy wpisać „STRAŻ RODZICIELSKA”, natomiast w treści:  
  1. Imię i nazwisko zgłaszającego się rodzica/opiekuna
  2. Nr telefonu komórkowego
  3. Imię i nazwisko Studenta UŁDD
  4. Termin oraz nazwa zajęć, w których Wolontariusz chce uczestniczyć. Wolontariusz otrzyma od Organizatora maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Dzieje się!

Galeria

Galeria UŁdD 2016/17
 Więcej zdjęć z zajęć na flickr

Patroni honorowi

Partnerzy

Współpraca

Patroni medialni