uniwersytet dla dzieci liceum UŁ uniwersytet łódzki

Dla rodziców

Opiekunowie naszych małych Studentów UŁDD!
Uniwersytet Łódzki dla Dzieci to także oferta dla Was. Poniżej prezentujemy ofertę zajęć, w których możecie uczestniczyć. Poniższe wykłady znajdują się na liście wszystkich zajęć w zakładce Rejestracja. Zapisujecie się na nie rejestrując swoje dziecko.


Wykłady dla rodziców

Dzieci w świecie mediów. Co wiemy o pokoleniu trzech ekranów? - Celem wykładu jest zaprezentowanie najnowszej wiedzy psychologicznej obejmującej problematykę wpływu mediów na dzieci. Współcześnie nieprzypadkowo mówi się o pokoleniu trzech ekranów: telewizora, komputera i telefonu komórkowego. Poruszana problematyka koncentruje się zarówno na szansach, jak i zagrożeniach dla rozwoju młodych osób.
Opiekun: dr Katarzyna Walęcka-Matyja

Trudności w nauce – jak sobie z nimi radzić? - Wykład będzie dotyczył wybranych trudności w nauce występujących wśród dzieci w wieku młodszym szkolnym. W literaturze przedmiotu nazywamy te trudności specyficznymi zaburzeniami uczenia się. Przedstawiona będzie krótka charakterystyka w/w trudności rozwojowych oraz sposoby postępowania terapeutycznego i wychowawczego.
Opiekun: dr Bożena Banasiak

„Gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce…… czyli rzecz o motywacji - Co powinniśmy wiedzieć o motywacji aby skutecznie motywować innych? Poddamy ja analizie i poznamy jej składniki. Opisane zostaną rodzaje motywacji i skutki ich uruchomienia dla trwałości zachowań człowieka. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: od czego zależy przeżywanie własnych osiągnięć i niepowodzeń? W jaki sposób nadmiernie chroniąca matka może ograniczyć spontaniczną motywację dziecka? Na czym polega kierowanie się dążeniem do osiągnięcia sukcesu a na czym dążenie do uniknięcia porażki? Co jest lepsze i dlaczego?
Opiekun: dr Lidia Janiszewska

Agresja i przemoc w rodzeństwie - jak kształtować prawidłową relację między dziećmi? - Celem wykładu jest przekazanie aktualnej wiedzy psychologicznej dotyczącej zachowań agresywnych między dziećmi tworzącymi rodzeństwo. Poruszona zostanie kwestia uwarunkowań oraz psycho-społecznych skutków agresji oraz sposobów radzenia sobie z nią.
Opiekun: dr Katarzyna Walęcka-Matyja

Straż Rodzicielska

Opiekunowie małych Studentów UŁDD! Jeśli chcecie uczestniczyć w zajęciach, w których biorą udział Wasze dzieci, zapraszamy Was do wolontariatu w Straży Rodzicielskiej.

Wolontariusze ze Straży Rodzicielskiej sprawują opiekę nad dziećmi, pilnują porządku i dbają o bezpieczeństwo zajęć.

Liczba wolontariuszy na zajęciach jest ograniczona (2 osoby na każdym warsztacie i 20 osób na wykładzie).

Zapraszamy do Straży Rodzicielskiej szczególnie opiekunów, których dziecko może wymagać uwagi np. ze względów zdrowotnych.

Aby zostać wolontariuszem wystarczy przesłać na adres dzieci@uni.lodz.pl maila zatytułowanego „STRAŻ RODZICIELSKA”, natomiast w treści wpisać:

1. Imię i nazwisko zgłaszającego się opiekuna

2. Imię i nazwisko Studenta UŁDD

3. Nr telefonu komórkowego opiekuna

4. Termin oraz nazwa zajęć, w których opiekun chce uczestniczyć. Wolontariusz otrzyma maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Dzieje się!

Galeria

Galeria UŁdD 2018/19
A photo on Flickr
A photo on Flickr
A photo on Flickr
 Więcej zdjęć z zajęć na flickr

Patroni honorowi

Partnerzy

Współpraca

Patroni medialni